top of page

การประชุมผู้นำธุรกิจเชิงการแพทย์ศัลยกรรมไทย-เกาหลี ครั้งที่ 2/2020


บรรยากาศการประชุมผู้นำธุรกิจเชิงการแพทย์ศัลยกรรมไทย-เกาหลี ครั้งที่ 2/2020 | Oppa Me Surgery Community ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (한국-태국 성형 제조업체 협회 2/2020)

บรรยากาศการประชุมผู้นำธุรกิจเชิงการแพทย์ ครั้งที่ 2/2020 “Oppa Me Surgery Community ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” เปิดตัวโครงการ Oppa Me Brand creator เพื่อพัฒนาศักยภาพ “นักธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมไทย-เกาหลี” ให้สามารถสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งอย่างมีมาตรฐาน พร้อมร่วมเสนอนโยบายเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น


โดยครั้งนี้มีเนื้อหาการประชุมนโยบายการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ด้วยจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้สถาการณ์โควิด มีเคสผ่าตัดมากกว่า 100 เคส/เดือน จึงพัฒนามาตรฐานขึ้นมาเพิ่มเพื่อที่จะตอบโจทย์และเข้าใจปัญหาของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเปิดศูนย์ดูแลลูกค้าเพิ่งดังนี้

1.ศูนย์ประสานงานดูแลลูกค้าระหว่างประเทศ

เราได้พัฒนาระบบการทำงานและดูแลลูกค้าให้ดียิ่งมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างเอเจนซี่/โรงพยาบาล/ลูกค้า ให้ประสานงานกันได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น 2.ศูนย์ดูแลลูกค้าหลังผ่าตัด/ติดตามผล

เราได้พัฒนาระบบการดูแลหลังผ่าตัดศัลยกรรม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

3.ศูนย์รับแจ้งปัญหา/ฝ่ายสนับสนุน เราตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แม้เพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยคาดหวังอย่างยิ่งจะได้รับการสนับสนุนการแจ้งปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้มาตรฐานการทำงานดียิ่งขึ้น


อีกทั้งมีการเปิดตัวโครงการ Oppa Me Creator ซึ่งจะเป็นบริการจาก Oppa Me ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเว็บไซต์ด้านศัลยกรรมความงามสามารถหารายได้จาก Oppa Me โดยการนำเว็บไซต์ของตนเองไปสมัครเป็นสมาชิกของ Oppa Mes หลังจากนั้น Oppa Me จะเป็นผู้กำหนด และส่งโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เรามาให้ แหล่งที่มาของรายได้โฆษณาปัจจุบัน เปิดให้สร้างรายได้ได้ 2 ช่องทาง การเข้าชมวิดีโอ และเว็บไซต์ ผ่านโฆษณาจาก Oppa Me และเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ อาทิ Google Adsense, Youtube Creator

โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มจำนวน Content ด้านศัลยกรรมให้มีจำนวนที่มากขึ้น ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ขยายฐานลูกค้าไปยังทั่วประเทศไทย และคนไทยที่อยู่ทั่วโลก

Commentaires


bottom of page