top of page

ภาวะผู้นำของผู้ประสานงาน - หลักสูตรผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ Hospital Coordinator


รีวิวหลักสูตรที่ เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี (เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี) ต้องเรียน


สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานโรงพยาบาล จะมีหลายส่วนที่ต้องให้ความสำคัญและต้องมีความฉับไวในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แล้ว ผู้ประสานงานโรงพยาบาลที่ดียังต้องมีความสามารถในการจัดการและบริหารตัวเองด้วยค่ะ โดยในวันนี้ผู้บรรยายซอมุนวอนจะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดการภาวะผู้นำของผู้ประสานงาน ซึ่งเป็นเนื้อหาจากหลักสูตรผู้ประสานงานโรงพยาบาล Hospital Coordinator ซึ่งเราได้รวบรวมประเด็นสำคัญจากเนื้อหาในบทเรียนที่ 24 มาไว้ให้ทุกคนได้ศึกษาเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจลงเรียนหลักสูตรนี้แล้วค่ะ


รีวิว บทที่ 24 ภาวะผู้นำของผู้ประสานงาน - หลักสูตรผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ Hospital Coordinator


ภาวะผู้นำ ถือเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนควรมี ยิ่งในการทำงานภาวะผู้นำถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การทำงานออกมามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหาในส่วนนี้อย่างละเอียดจากผู้บรรยายซอมุนวอน โดยสาระสำคัญของเนื้อหามีดังนี้


Self Leadership ของผู้ประสานงานโรงพยาบาล

คือ การดูแลจัดการตัวเอง เป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาจากมารยาททางธุรกิจ เพื่อให้เราตระหนักว่าตัวเราต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถจัดการตัวเองได้ดี เพราะยิ่งเรามีภาวะผู้นำมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยสร้างให้เรามีความพึงพอใจในชิ้นงานมากขึ้น ทั้งการที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองจะช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วิธีสร้างภาวะผู้นำของตัวเองด้วย Self Leadership Checklist

  • จิตใจแห่งการขอบคุณ เช่น ขอบคุณที่เราได้ตื่นเช้าไปทำงาน เพื่อให้เรารู้สึกดีต่อภาระหน้าที่ที่รออยู่ และเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เรารู้ถึงคุณค่าของการมีงานทำ การของคุณตัวเองและที่ทำงานจึงเป็นการช่วยเสริมพลังในความสุขของการทำงาน

  • วางแผนงานของวันก่อนเริ่มงาน นอกจากการทักทายเพื่อร่วมงาน จะเป็นสิ่งที่ควรทำในแต่ละวันก่อนเริ่มงานแล้ว เรายังควรที่จะตรวจสอบเนื้อหาของงานในแต่ละวัน ว่ามีอะไรบ้างและอะไรคืองานสำคัญของวัน

  • จัดลำดับความสำคัญของงาน เมื่อเรารู้แล้วว่าในวันนี้เราต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้าง ต่อมาให้ทุกคนเรียงลำดับเนื้อหางานของวันให้ชัดเจน เพื่อที่เราจะได้ส่งมอบงานทันต่อความต้องการ

  • ทบทวนการทำงานของวัน เมื่อเลิกงานก่อนกลับเราควรทักทายเพื่อนร่วมงาน และทบทวนการทำงานของตนเองในวันนี้ ว่าเราทำอะไรไปบ้าง มีจุดไหนที่ดีหรือบกพร่อง เพื่อให้เราได้พัฒนาการทำงานของเราในทุก ๆ วัน

ใครที่อยากรู้ว่าในบทเรียนนี้จะมีเทคนิคอะไรดี ๆ ที่ช่วยทำให้เราเป็นผู้ประสานงานโรงพยาบาลที่เก่งรอบด้าน และช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับการทำงานจริงได้อย่างไร สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเเละคนไข้ (Hospital Coordinator) จาก Easy Class Education Center ได้ที่ https://lin.ee/uehXxkI


Comments


bottom of page