top of page

เรื่องราวความสำเร็จของแบรนด์ Monra Surgeryเรื่องราวความสำเร็จของแบรนด์ ธุรกิจเอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี Monra Surgery


ผู้บริหาร ธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี คุณ Monrawee Wichaithanaphat แบรนด์ Monra Surgery มาจากชื่อ Monrawee (มลระวี) เป็น Monra (มอนร่า) เพื่อแสดงความเป็นมอนร่า เป็นตัวตนของเจ้าของแบรนด์เอง ดูแลลูกค้าดุจเพื่อนสาว ใส่ใจในรายละเอียด ห่วงใยลูกค้าเหมือนเป็นเพื่อนของตนเอง เพราะสำหรับมอนร่าความปลอดต้องมาเป็นอันดับ 1


เพราะความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ Monra Surgery รับฟังความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกๆ ตั้งแต่วันที่เข้ามาปรึกษากับทางมอนร่า หรือแม้แต่วันที่พาไปปรึกษาคุณหมอโดยตรง พร้อมอธิบายข้อมูลรายละเอียดความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับการศัลยกรรมที่ลูกค้าสนใจทำ ให้คลายข้อสงสัยจนมั่นใจได้ว่าเป็นรายการศัลยกรรมต้องการทำจริงๆ บนพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ แจ้งผลข้างเคียงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมา ไม่โน้มน้าว Hard Sell ที่อาจทำให้ลูกค้าไม่สบายใจ


เพราะสำหรับมอนร่า ลูกค้าเป็นดั่งเพื่อน ดั่งคนใกล้ชิด ที่เราจะดูแล ห่วงใย ใส่ใจในรายละเอียด เสมือนว่ามอนร่าเป็นผู้ทำศัลยกรรมเอง ความจริงใจต่อลูกค้าจึงเป็นจุดเด่นของมอนร่า


Monra Surgery ดูแลลูกค้าตั้งแต่ที่ไทย ตลอดการเดินทางในเกาหลี และจนกลับถึงประเทศไทย ลูกค้ายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า “ประทับใจ” และ “อบอุ่นใจ” มากค่ะ


“Monra Surgery ดูแลดุจเพื่อนสาว”


ติดตามแบรนด์ Monra Surgery


KBC - Korean Business Center เชื่อมต่อทุกโอกาสทางธุรกิจ พร้อมสนับสนุน Partner ที่เชื่อถือได้จากเรา เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

  • ธุรกิจ เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี

  • ธุรกิจ เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

  • ธุรกิจ ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

  • ธุรกิจ คลินิกความงาม และคลินิกศัลยกรรม

  • ธุรกิจ โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี

#ธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี #เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี #เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี #ศัลยกรรมเกาหลี

Comments


bottom of page