top of page

Acerca de

สอบวัดคุณภาพเชิงปฎิบัติ

การสอบรับบัตรที่ปรึกษาศัลยกรรม

คุณสมบัติของที่ปรึกษาศัลยกรรมมืออาชีพ ประกอบไปด้วยความรู้ด้านพื้นฐานเชิงการแพทย์ศัลยกรรมและการปฎิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในเครือเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งการสอบแบ่งออกเป็น 2 บททดสอบ

บททดสอบที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านศัลยกรรม

กำหนดการสอบหลัง Facebook LIVE วันที่ 17 พฤศจิกายน (สอบได้ภายใน 24 ชั่วโมง)

บททดสอบที่ 2 สอบวัดคุณภาพเชิงปฎิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในเครือ

กำหนดการสอบ วันที่ 17 พฤศจิกายน (สอบได้ภายใน 24 ชั่วโมง)

bottom of page