Acerca de

Work & Travel

โครงการศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้ 4 คืน 5 วัน

โครงการศึกษาดูงานจัดขึ้นเพื่อให้ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาล 5-6 แห่ง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆและทำความรู้จักกับศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อสามารถให้คำปรึกษาแนะนำคนไข้ได้อย่างถูกต้องเชี่ยวชาญ และที่สำคัญการศึกษาดูงานมีการสนับสนุนการถ่ายทำวิดีโอ เพื่อโปรโมทแบรนด์ของท่านผู้เข้าร่วม มีทีม Production การถ่าย Vlog หรือวิดีโอสั้นเพื่อโปรโพทส์ ทำ Content แต่ละโรงพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยเก่าและสมัยใหม่ ค้นหาร้านดัง สถานที่ยอดนิยม

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 55,000 บาท

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / น้ำหนักกระเป๋า / อาหารบนเครื่องบิน

 • ค่าโรงแรม 4 คืน 5 วัน

 • ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทางที่ประเทศเกาหลี

 • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ

 • ค่าถ่ายทำวิดีโอ (สนับสนุนฟรีโดย Oppa Me)

 • ค่าเดินทางท่องเที่ยว 3-4 แห่ง พร้อมบริการชุดวัฒนธรรมเกาหลีและเข้าชมพระราชวังฟรี

 • ค่า Exclusive Dinner ที่โรงแรมกับนักธุรกิจและคุณหมอ ประเทศเกาหลีใต้

จำนวนรองรับ 30 ท่าน (การดูงานที่โรงพยาบาลจะถูกแบ่งออกเป็น 15 ท่าน/โรงพยาบาล)

 • จองสิทธิ์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2021 - 1 พฤศจิกายน 2021 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อน ค่าจองสิทธิ์ 15,000 บาท

 • กรณีมีใบ Certificate ใดก็ได้ของ Academy จะได้รับ Offer จำนวน 10,000 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดได้

 • จองได้ที่ Line @oppame.global หรือคลิกที่นี่ Chat Now

การเดินทาง

 • พฤศจิกายน - ธันวาคม หรือเดินทางเมื่อเปิดประเทศ ยกเลิกกักตัว 14 วัน

คำแนะนำ: ให้จองสิทธิ์ก่อนสิทธิ์เต็ม ไม่มีการเพิ่มโควต้าทุกกรณี เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนการเข้าศึกษาดูงานและทีมถ่ายทำวิดีโอ

โครงการศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลประเทศเกาหล