top of page

Basic

  หลักสูตรที่ปรึกษาศัลยกรรมเริ่มต้น

S__7061539.jpg

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี (ระดับพื้นฐาน)

ภาษาอังกฤษ: Korean Plastic Surgery Consultant (Starter)

รายละเอียดหลักสูตร 

คอร์สอบรมที่ปรึกษาศัลยกรรมศัลยกรรมเกาหลีพื้นฐานรูปแบบออนไลน์ เพื่อปูพื้นฐานขั้นตอนการทำงาน ทมาตรฐานการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ เนื้อหาความรู้ด้านศัลยกรรมแต่ละประเภทและจรรยาบรรณของที่ปรึกษาศัลยกรรม 

หัวข้อการเรียนการสอน ระดับพื้นฐาน

  • ขั้นตอนการให้คำปรึกษา/การประเมินราคา/ดูแลคนไข้​

  • การให้คำปรึกษาศัลยกรรมตา

  • การให้คำปรึกษาศัลยกรรมจมูก

  • การให้คำปรึกษาศัลยกรรมโครงหน้าและขากรรไกร

  • การให้คำปรึกษาศัลยกรรมยกชะลอวัย

  • การให้คำปรึกษาศัลยกรรมดูดไขมัน/ฉีดไขมัน

  • การให้คำปรึกษาศัลยกรรมเสริมหน้าอก

ระยะเวลการเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2021 

Contact

02-107-5192

  • Facebook
bottom of page