top of page

Korean Plastic Surgery Consultant

หลักสูตรที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

5864574-4116401.jpeg

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี 

ภาษาอังกฤษ: Korean Plastic Surgery Consultant (Online)

การรับรองหลักสูตร

โรงพยาบาลศัลยกรรมรีเจน ประเทศเกาหลีใต้ | Regen Beauty Medical Group

 

รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรที่ปรึกษาศัลยกรรมระดับกลางรูปแบบ Online Conference  สอนโดยที่ปรึกษาอาวุโสและทีมศัลยแพทย์เฉพาะด้าน ประเทศเกาหลีใต้

หัวข้อการเรียนการสอนระดับกลาง​

 • ความรู้พื้นฐานศัลยกรรมเบื้องต้น (ปรับพื้นฐาน)

 • ความปลอดภัยการผ่าตัดศัลยกรรม

 • เทคนิคทางการแพทย์ ศัลยกรรมตา

 • เทคนิคทางการแพทย์ ศัลยกรรมจมูก

 • เทคนิคทางการแพทย์ ศัลยกรรมโครงหน้า

 • เทคนิคทางการแพทย์ ศัลยกรรมขากรรไกร

 • เทคนิคทางการแพทย์ ศัลยกรรมชะลอวัย/ฉีดไขมัน

 • เทคนิคทางการแพทย์ ศัลยกรรมรูปร่าง ดูดไขมัน ยกกระชับหน้าท้อง

 • เทคนิคทางการแพทย์ศัลยกรรมหน้าอก

 • ขั้นตอนการให้คำปรึกษาที่ได้มาตรฐาน

ใบรับรอง Certificate
Regen Plastic Surgery, Seoul Korea

Korean Plastic Surgery Consultant (Online) 

ระยะเวลาการเรียนการสอน

หลักสูตร 12 ชั่วโมง  (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

ระยะเวลการเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2021  (เรียนทุกวันเสาร์)

วันที่เริ่มการเรียนการสอน

28 สิงหาคม 2021  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 25,000 บาท สอบถามส่วนลดได้ที่ LINE

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรการสอนหลักสูตร

​1.ศัลยแพทย์ Seok Jun Lee, MD

ประสบการณ์

 • ศาสตราจารย์ ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเสริมความงาม ประเทศเกาหลีใต้

Contact

02-107-5192

 • Facebook
bottom of page