top of page

Course

OPPA ME ACADEMY หลักสูตรใหม่! Full Course เพื่อทำธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมไทย-เกาหลี พร้อมการสนับสนุนเริ่มธุรกิจทันที ร่วมงานกับโรงพยาบาลมากกว่า 40 แห่ง 

มีบริการดูแลลูกค้าในนามแบรนด์ของคุณ และพนักงานส่วนกลาง

หมดเขตรับสมัคร! 25 กรกฎาคมนี้ เพียง 55,000 บาท รายละเอียดคลิก >>

Video Online

หลักสูตรความรู้ด้านให้คำปรึกษาศัลยกรรมเฉพาะด้าน โดยทีมศัลยแพทย์ ประเทศเกาหลีใต้ (ออนไลน์) และสามารถสอบใบ Cerificate  ที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้

ระยะเวลาหลักสูตร 12 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท  

Grey Theme Objects

Video Conference 

หลักสูตรความรู้ด้านให้คำปรึกษาศัลยกรรมเฉพาะด้าน โดยทีมศัลยแพทย์ ประเทศเกาหลีใต้ (ออนไลน์) และสามารถสอบใบ Cerificate  ที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้ และเรียนการตลาดหาลูกค้าศัลยกรรม สร้างแบรนด์ การเปิด/ปิดการขาย และรับการสนับสนุนจากส่วนกลางบริการต่างๆ หลังเรียนจบ ให้คำปรึกษาต่อแบบส่วนตัวฟรี 1 ปี

ระยะเวลาเรียน 15 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย 45,000 บาท 

Filling Out a Medical Form
ภาพถ่ายหน้าจอ 2021-03-11 เวลา 2.17.29 PM

Advanced 

หลักสูตร ที่ปรึกษาศัลยกรรมอาวุโส เรียนรู้เทคนิคการให้คำปรึกษาศัลยกรรมประเภทต่างๆเชิงลึก และสามารถสอบใบ Cerificate  ที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้
 

ระยะเวลาหลักสูตร 2 เดือน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

ค่าใช้จ่าย 75,000 บาท

Regen-Beauty-Medical-Group-Tower.png

Professional

หลักสูตร ที่ปรึกษาศัลยกรรมระดับมืออาชีพ ไปเรียนที่โรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ และสอบใบ Cerificate  ที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้

ระยะเวลาหลักสูตร 1 เดือน

ค่าใช้จ่าย - บาท

กำหนดการเปิดประเทศ

Doctor

หลักสูตรศึกษาและดูงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมเฉพาะด้าน สำหรับคุณหมอและศัลยแพทย์

ระยะเวลาหลักสูตร 5 วัน

ค่าใช้จ่าย 750,000 บาท

กำหนดการเปิดประเทศ
Surgery

Certificate

ค่าสมัครสอบใบรับรอง

12,000 บาท

Image by Lewis Keegan
bottom of page